Eco subțire kvapky. Electrolux ESL LO

Electrolux ESL LO

Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Tento spotřebič je v souladu s eco subțire kvapky bezpečnostními opatřeními. Nesprávné použití přístroje může uživatele eco subțire kvapky v nebezpečí. Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků. Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných prvků. Nejsou-li děti do 8 let pod trvalým dohledem, neměly by mít k zařízení přístup. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. Všeobecné bezpečnostní informace Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech, nikoli v hotelech, obchodech, kancelářích a podobných prostředích.

Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.

Electrolux ESL 6200LO

Dojde k poškození teleskopických výsuvů. Maximální nosnost zásuvky pro ohřev nádobí je 25 kg.

Share Cumpărați mai puțin În interesul de a nu face parte din ce în ce mai mult din mediul înconjurător, dar și pentru că, probabil, aveți deja mai multe haine decât oricine are într-adevăr nevoie într-o viață, să ne hotărâm să cumpăram doar lucruri 1 după ce ne-am gândit cel puțin cinci moduri de a le purta și 2 dacă ne dau cu adevărat bucurie. Fiind foarte selectiv cu cumpărăturile dvs. Bonus: Știți cum ați venit cu cele mai bune idei atunci când ați fost încurcați pentru o călătorie? Există excepții de la fiecare regulă, mai întâi de toate, și există mult mai mult pentru modă decât pentru a căuta mai subțire sau mai proporțională. Se întoarce întotdeauna la acest lucru: Purtați orice doriți, dacă nu puteți purta exclusiv Dries van Noten — apoi purtați-l.

Do zásuvky pro ohřev nádobí nevkládejte syntetické obaly nebo jiné snadno hořlavé předměty. Tyto předměty se mohou při zapnutí přístroje rozpouštět nebo vznítit. Nebezpečí požáru. Nepoužívejte přístroj pro ohřátí vzduchu v kuchyni.

Vysoké teploty, kterých přístroj dosahuje, mohou jednoduše zapříčinit vznícení předmětů poblíž spotřebiče. Instalace Elektrický systém musí být vybaven prostředky pro odpojení, s oddělením kontaktů u všech pólů, které poskytuje úplné rozpojení v souladu s kategorií přepětí III. Jestliže se zástrčka používá pro elektrické připojení, musí být po instalaci přístupná.

eco subțire kvapky

Instalace musí odpovídat top 10 arzătoare de grăsimi předpisům. Ochrana proti nebezpečnému dotyku musí být eco subțire kvapky instalací. Zařízení je určeno k zabudování. Na posledních stránkách tohoto návodu k obsluze jsou uvedeny podrobné informace o instalačních rozměrech. Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.

Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla. K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. Řiďte se prosím pokyny v kapitole Čištění a údržba.

Elixir recenzii imune

Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. Opravy eco subțire kvapky údržbu, speciálně dílů pod proudem, smí provádět pouze technik autorizovaný výrobcem.

Volič teploty termostat 3.

eco subțire kvapky

Protiskluzová podložka 2. Vypínač prosvícený Jak funguje ohřívač nádobí Tento spotřebič je vybavený systémem cirkulace teplého vzduchu. Větrák rozvádí teplo generované elektrickým topným článkem po celém vnitřku spotřebiče.

Termostat umožňuje uživateli nastavit a regulovat teplotu požadovanou pro nádobí.

Electrolux ESL 6200LO

Cirkulující horký vzduch, generovaný topným článkem, rychle a rovnoměrně zahřívá nádobí. Kovová mřížka chrání topný článek a větrák. Dno zásuvky je vybavené protiskluzovou podložkou, která brání klouzání nádobí při otevírání a zavírání zásuvky.

eco subțire kvapky

Potom nechte ohřívač nádobí nejméně 2 hodiny zahřívat; přitom nastavte ovladač teploty na maximální hodnotu viz kapitola Nastavení teploty. Během této procedury dbejte na to, aby byla kuchyň dobře větraná. Součásti spotřebiče jsou chráněné speciálním přípravkem. Z tohoto důvodu se ze spotřebiče během prvního zahřívání uvolňuje zápach. Tento zápach i kouř, který se případně objeví, po krátké době zmizí a v žádném případě neznamená, že by se spotřebičem nebo s jeho zapojením bylo něco v nepořádku.

Ovládací panel Ovládací panel je vybavený voličem teploty a vypínačem. Rezultatele arzătorului de grăsime panel je vidět pouze při otevřené zásuvce.

Používání ohřívače nádobí Při používání ohřívače nádobí postupujte takto: Vložte nádobí do zásuvky. Zvolte požadovanou teplotu otočením ovladače termostatu do odpovídající polohy. Zapněte spotřebič stisknutím vypínače, který se při tom rozsvítí.

Zavřete zásuvku. Dávejte pozor, abyste při zavírání zásuvky neužívali nadměrnou sílu, protože by se zásuvka mohla opět otevřít.

eco subțire kvapky

Než vyndáte ohřáté nádobí, musíte ohřívač nádobí vypnout dalším stisknutím vypínače. Nastavení teploty Otáčením voliče termostatu můžete vybírat požadovanou teplotu mezi 30 a 80 C.

Termostat nikdy silou nepřetáčejte směrem doleva od pozice 0 nebo směrem doprava od pozice maximum.

eco subțire kvapky

Může dojít k poškození přístroje. Jakmile je dosaženo zvolené teploty, dojde k vypnutí topného tělesa. Jakmile teplota klesne pod zvolenou hodnotu, topné těleso se znovu spustí. Pro orientaci zde však uvádíme následující časy pro nastavení termostatu a pro rovnoměrné zahřívání nádobí: Náklad Čas min Nádobí pro 6 osob Až budete používat ohřívač nádobí delší dobu, určíte si sami nejlepší nastavení.

Kapacita nákladu závisí na velikosti jednotlivých vkusů nádobí.

eco subțire kvapky

Nádobí pro 6 osob 6 mělkých talířů Ø 24 cm 6 hlubokých talířů Ø 10 cm 1 mísa Ø 19 cm 1 mísa Ø 17 cm 1 velké podnosy Ø 32 cm nebo 20 mělkých talířů Ø 28 cm nebo 80 šálků na espreso nebo 40 šálků na cappuccino nebo 71 Čištění a údržba Čištění je jedinou údržbovou prací, která je za normálních okolností nutná.

Informațiiimportante